Ахборот ресурслар маркази

Марказ раҳбари

Кузмина Галина Викторовна

Тел: 214-82-90;

Email: irc@tma.uz

Ахборот ресурс маркази фаолиятининг илк бошланғич даври 1920 йилга тўғри келади. Бу Ўзбекистондаги тиббиёт ва у билан чамбарчас боғлиқ бошқа соҳаларга оид энг тарихий адабиётлар ва қўлёзмалар коллексиясидир. Ўз фаолияти давомида мазмунан ва шаклан универсал бўлган фонд мамлакатимизда, чет – элда – дунёнинг турли тилларида чоп этилган тиббиёт, биология, тиббиёт кимёси, ижтимоий фанлар, санъат ва маданиятга оид ҳамда бадиий адабиётнинг бой фондини ўз ичига олган. Замон талаби билан АРМ китобхонларга хизмат ва информацион материаллар таркиби ва тизимига янги технологиялар жорий этилишига хожат туғилди. Шу мақсадда моддий – техника базаси ташкил этилиб, компьютер ва оргтехника хизмат доирасига жорий этилди. «Армат» программаси бўйича тузилган электрон каталог доимий равишда ўсиб борувчи электрон китоблар базасида автоматлаштирилган излаш хизматини бажаради. Ҳозирга келиб библиографик ёзувлар сони 700 дан зиёд.
АРМ 8000 дан ошиқ китобхонга ҳизмат кўрсатади. Китобхонлар учун абонемент ва ўқув заллари шаҳобчалари соат 22 га қадар фаолият юритади. АРМ китоб фонди 681.594 нусха китобдан иборат бўлиб, улардан 168004 нусъҳа ўқув фонди, 33511 нусха давлат ва рус тилидаги ўқув қўлланмалар. 20.000 зиёд инглиз тилидаги ўқув адабиётлар. Ўқув адабиётларнинг асосий қисми электрон форматга ўтказилиб, улар 15597 тадан иборат. Ўқув залларида 400 та фойдаланиш жойлари мавжуд. Виртуал кутубхона АРМнинг барча электрон ресурсларидан фойдаланишга имкон беради. 10 та компьютерда Интернетдан фойдаланиш имконияти бор.
АРМ ўз фаолиятини ректор тасдиқлаган Низомга мувофиқ олиб боради.

Тузилиши жиҳатидан АРМ етти бўлимдан иборат бўлиб, улар қуйидагилар:

  1. Фондларни жамлаш бўлими ва унинг секторлари
  2. Илмий қайта ишлов бериш бўлими ва унинг секторлари
  3. Илмий адабиётлар билан ҳизмат кўрсатиш бўлими ва секторлари
  4. Ўқув адабиётлар билан ҳизмат кўрсатиш бўлими ва секторлари
  5. Саналаш, компютерлаш ва электрон каталогизациялаш, библиографик – маълумот ва оммавий ишлар бўлими
  6. Административ-бошқарув бўлими

Ҳар бир бўлим тасдиқланган Низомга эга.
АРМ ҳизмат кўрсатгичлари бўйича маош тўланишининг иккинчи гуруҳига киради. Унинг штати 28 кишидан иборат.
ТТА қошидаги АРМ коллективи китобхонларга ҳизмат кўрсатиш борасида доимий изланишда ва бу соҳага янги услублар киритиш устида иш олиб бориб, уларни амалга оширмоқда. Талабалар турар жойларидаги ўқув залларида айрим китоблар ва кафедралар презентацияси, ўқув ҳамда илмий видео материаллар ва слайдлар ҳамжиҳатлигида ўтадиган тематик ўқув семенарлар шулар жумласидандир.