Tel:+998 71 150-7834
 

Ichki nazorat va monitoring bo‘limi

Prof. Mirsharapov O'tkir Mirsharapovich

Prof. Mirsharapov O’tkir Mirsharapovich

Mirsharapov O’tkir Mirsharapovich

Bo’lim boshlig’i

Tel.: +998 71 2145948, Email: inim@tma.uz

Bo’lim haqida

1. Toshkent tibbiyot akademiyasi Ichki nazorat va monitoring bo‘limi kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarning bajarilishi, o‘quv talim jarayonida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining Oliy talim sohasiga oid qarorlari, Oliy va o‘rta maxsus talim vazirligining me’yoriy hujjatlari va uslubiy ko‘rsatmalarining hamda Akademiya bo‘yicha ichki buyruqlar, qarorlar va ko‘rsatma-farmoyishlarning ijro etilishini o‘z vaqtida bajarilishini nazorat va tahlil qilish maqsadida tashkil etilgan.
2. Ichki nazorat va monitoring bo‘limi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, «Talim to‘grisida»gi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va Farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining Hay’at qarorlari, buyruqlariga va «ichki nazorat va kadrlar tayyorlash milliy dasturini ro‘yobga chiqarishning monitoringini amalga oshirish to‘g‘risida»gi nizomga muvofiq amalga oshiradi.
3. Ichki nazorat va monitoring bo‘limi Akademiyada Kadrlar tayyorlash milliy dasturini hayotga tadbiq etilishini amalga oshiradi, shuningdek fakultetlar, kafedralar va boshqa tarkibiy bo‘linmalarning o‘quv, o‘quv-uslubiy, manaviy-ma’rifiy, ilmiy-tadqiqot, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash, hay’at va ilmiy kengash qarorlari, vazirlik va akademiya bo‘yicha chiqarilgan buyruqlarning va ta’lim, sog‘liqni saqlash sohasidagi meyoriy hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг буйруғи (.doc)

Олий таълим муассасаси профессор-ўқитувчилар таркибининг ўқув, илмий-методик, илмий-тадқиқот, ташкилий-методик, маънавий-ахлоқий ва тарбиявий ишлар юкламасини аниқлаш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида (.doc)

“2015-2016 ўқув йилининг 1-ярим йиллиги учун кафедралар профессор ўқитувчиларининг шахсий иш режаларидаги юкламаларини бажарилиш ҳисоботлари тўғрисида” буйруқ (.pdf)

Translate: Eng, Рус