Xalqaro aloqalar

TTA Xalqaro aloqalar

Xalqaro aloqalar bo'limi

Korea delegatsiyasi

Germaniyada Memorandum izlandi

Malaysia delegatsiyasi

Aloqalar

Манзил: Тошкент Тиббиёт Академияси, Фаробий 2

Телефонлар:  150-78-27, E-mail: cooperation@tma.uz

Tepaga