TTA Ahloq kodeksi

Toshkent tibbiyot akademiyasi Odob-ahloq kodeksi

 

ODOB - AXLOQ QOIDALARI

Тошкент Тиббиёт Академияси

Одоб-ахлоқ қоидалари кодекси

Тошкент Тиббиёт Академияси

 

Tepaga