Tel:+998 71 150-7834
 

2015-2016 o’quv yili uchun kompleks chora-tadbirlar dasturi

Тошкент тиббиёт академиясининг 2015-2016 ўқув йили учун академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ҳамкорлик қилиш бўйича КОМПЛЕКС ЧОРА-ТАДБИРЛАР ДАСТУРИ:

Ўтказилаётган тадбирларнинг номлари Амалга ошириш муддати Амалга оширишга масъул ходимлар
                        Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ҳамкорлик самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадбирлар
1. Факультетлар ва кафедраларда янги ўқув йили учун академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича масъул шахсларни тайинлаш 2015 йил август Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор, деканлар, кафедра мудирлари
2. Факультет ва кафедраларда янги ўқув йили учун академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича режаларни ишлаб чиқиш ҳамда уларни тасдиқлаш 2015 йил август Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича масъуллар
3. Факультетлар ва кафедраларда акаде-мик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ҳамкорлик бўйича иш юритиш жилдини тайёрлаш ва уни керакли ҳужжатлар билан тўлдириш 2015 йил август Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича масъул ходимлар
4. Кафедраларнинг касб-ҳунар коллеж-лари билан ҳамкорлик шартномаларини бажарилиш мониторингини олиб бориш 2015йил сентябрь-октябрь Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўлим бошлиғи
5. Академияга бириктирилган ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассаса-лари билан ҳар томонлама ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқиб, тасдиқлаш 2015йил сентябрь-октябрь АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор ҳамда АЛ ва КҲК директорлари
6. Йўналиши мос кафедраларнинг касб-ҳунар коллежларида филиалларини ташкил этиш 2015 йил ноябрь

 

АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўлим бошлиғи ва кафедра мудирлари
7. Академия қошидаги академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида таълим сифатини мониторингини амалга ошириш Доимий Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўлим масъуллари
8. Касб-ҳунар коллежлари битирувчи-ларини ишга жойлаштириш бўйича амалий ёрдам кўрсатиш Доимий АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор ва АЛ ва КҲК директорлари
9. Академия Илмий Кенгаши, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари педагогик Кенгаши йиғилишларида, олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ҳамкорлигини таъминлаш борасидаги ҳамкорлик ишларини ҳар семестрда муҳокама этиб бориш ва тегишли чора-тадбирларни белгилаш Доимий Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор ҳамда АЛ ва КҲК директорлари
10. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида ҳамкорлик бўйича амалга оширилган ишлар бўйича ҳисоботни факултетлар кенгашида бир йилда камида икки марта кўриб чиқиш 2015 йил февраль

2016 йил июль

Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор, факултет деканлари
Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ўқув-услубий соҳадаги ҳамкорлик самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадбирлар
1. Ўрта-махсус, касб-ҳунар таълими тўғрисидаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқ, касб-ҳунар коллежлари ўқув режаларини таҳлил қилиш ва таълим узвийлигини ва узлуксизлигини таъминлаш ҳамда такомиллаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш Ўқув йили давомида Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўлим ва кафедра мудирлари
2. Касб-ҳунар коллежлари учун кафедралар томонидан ўқув адабиётлари тайёрлашга илмий-услубий кўмак бериш Ўқув йили давомида Ўқув ишлари бўйича прорек-тор, илмий ишлар бўйича проректор, АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича прорек-тор, АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўлими бошлиғи ва кафедра мудирлари
3. АЛ ва КХКларида ўқитилаётган акаде-мия таълим йўналишларига мос келувчи касб-ҳунар коллежлари ноиқтисодий йўналишдаги ўқув дастурларини таҳлил қилиш ва таълим узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан такомиллаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш 2016 йил январь-февраль Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича бўлим ва кафедра мудирлари
4. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқитувчиларининг малака-сини оширишни ташкил этиш Доимий АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўлими ва кафедра мудирлари
5. АЛ ва КХКлари ўқитувчилари учун илғор педагогик технологияларни таълим жараёнига қўллаш бўйича семинарлар ташкил этиш Ўқув йили давомида

2 марта

АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўлими ва инновацион таълим технологиялари маркази
6. Академик лицей ва касб-ҳунар коллеж-ларига фанлар бўйича ўқув-услубий мажмуалар тайёрлашда илмий-услубий ёрдам кўрсатиш Доимий Ўқув ишлари, илмий ишлар бўйича проректор, АЛ ва КХК билан ишлаш проректори, АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўлим ва АРМ рахбари
7. Академия профессор-ўқитувчиларини АЛ ва КХКлари таълим-тарбия жараёнига жалб этиш Доимий АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўлими ва деканатлар
8. “Таълим узвийлиги ва узлуксизлиги” мавзусида давра суҳбатини ташкил этиш 2015 йил март Ўқув ишлари проректори, АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор
9. АЛ ва КХКлари ўқитувчилари учун иқтисодий таълим жараёнидаги инновациялар жорий этиш бўйича давра суҳбатларини ташкил этиш Семестр якунида Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўлими ва инновацион таълим технологиялари маркази
10. Академияга бириктирилган КХК билан ҳамкорликни ташкил этишга, профес-сор-ўқитувчиларни академик лицей, касб-ҳунар коллежлари ўқув жараёнига жалб этиш Доимий Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўлим
11. Ҳудудларнинг меҳнат бозоридаги ўсиб бораётган эҳтиёжи асосида КХК-ларининг ихтисослигини оптимал-лаштириш, шунингдек корхона ва ташкилотларда замонавий мутахас-сислик ва касбларга бўлган эҳтиёж-ларидан келиб чиқиб янги мутахас-сислик ва касбларга оид кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш Йилда бир марта Ўқув ишлари, илмий ишлар бўйича проректор, АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўлим ва кафедра мудирлари
12. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими бошқармаси билан ҳамкорликда таълим узвийлиги ва изчиллигини таъминлаш нуқтаи назаридан ўқув режалари ва фан дастурларини такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш 2016 йил апрель Ўқув-услубий бошқарма бошлиғи ва кафедра мудирлари
Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан маънавий-маърифий соҳадаги ҳамкорлик самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадбирлар
1. Академия қошидаги академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида маънавий-маърифий тадбирлар самарадорлигини янада оширишга кўмаклашиш Ўқув йили давомида Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор
2. АЛ ва КХКларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этишга, талабаларда она Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллатимиз, динимиз ва тарихимизга ёт бўлган турли иллатларга қарши мустаҳкам иммунитет ҳосил қилишга қаратилган чора-тадбирлар ташкил этиш Ўқув йили давомида Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
3. АЛ ва КХКларининг ўқитувчилари ва талабаларини Президентимиз И.А.Ка-римов асарлари, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва Олий Мажлисда қабул қилинган Қонунларнинг мазмун ва моҳияти билан таништириб боришга профессор-ўқитувчиларни жалб этиш Ўқув йили давомида Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
4. Академик лицей ва касб-ҳунар коллеж-лари жамоаларини “Мустақиллик”, “Наврўз” ҳамда бошқа халқ байрамла-рини ва буюк аждодларимиз таваллуд кунларини ўтказиш ҳамда уларда фаол иштирок этишларини таъминлаш Ўқув йили давомида

 

 

Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
5. Ўрта махсус касб-ҳунар таълими муассасаларида одоб-аҳлоқ қоидаларини жорий этишга амалий ёрдам кўрсатиш Ўқув йили давомида Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор
6. АЛ ва КХКлари талаба-ёшларининг интеллектуал салоҳиятини оширишга қаратилган “Нима?, Қаерда?, Қачон?” “Қувноқлар ва зукколар”, “Ташаббускор талабалар», “Президент асарлари билимдони” каби танловлар ўтказишда кўмаклашиш Ўқув йили давомида Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
7. Бириктирилган АЛ ва КХКларида маънавий-маърифий бўлим, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати, факультет, кафедра, умумтаълим ва махсус фан намунавий хоналарини ташкил этишга амалий ёрдам бериш Ўқув йили давомида Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
 

Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан илмий-тадқиқот ишлари соҳасидаги ҳамкорлик самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадбирлар

1. АЛ ва КХКларининг иқтидорли талабаларини излаб топиш, танлаш ва уларни илмий-тадқиқот фаолиятига жалб этишга, талабалар илмий-тадқиқот ишлари натижаларини илмий журнал ва бошқа илмий манбаларда чоп этишга кўмаклашиш Ўқув йили давомида Илмий ишлар ва академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
2. АЛ ва КХКларининг ўқитувчиларини илмий-тадқиқот жараёнига фаол жалб этиш, коллежларда ўқитилаётган фанлар бўйича фан докторлари тайёрлаш Ўқув йили давомида Илмий ишлар бўйича проректор ва академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
3. АЛ ва КХКларида илмий-услубий ва илмий-амалий конференциялар ва семинарлар ташкил этиш, ўқитувчи-ларни халқаро илмий грантларда иштирок этишларига кўмаклашиш Ўқув йили давомида Илмий ишлар бўйича проректор ва академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
4. АЛ ва КХКлари ўқувчиларини фан олимпиадаларини шаҳар ва республика босқичларига жалб этиш Ўқув йили давомида Илмий ишлар билан АЛ ва КХК билан ишлаш проректори
 

Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан моддий-техник таъминот ва хўжалик фаолияти соҳасидаги ҳамкорлик самарадорлигини оширишга

йўналтирилган тадбирлар

1. АЛ ва КХКларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш ва улар билан ҳамкорлик-ни кенг йўлга қўйиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш Ўқув йили давомида Молиявий-иқтисодий ишлар бўйича проректор ва академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
2. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари фаолиятига ҳомийлар маблағларини жалб этиш, пуллик таълим хизмати кўрсатиш, хўжалик шартномаси асосида илмий тадқиқот ишларини бажариш, вақтинча бўш хоналарни ижарага бериш бўйича амалий кўмак бериш Ўқув йили давомида Илмий ишлар бўйича проректор, молиявий- иқтисодий ишлари бўйича проректор, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор
3. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларига бириктирилган ҳудуд-ларни ободонлаштириш ва кўкалам-зорлаштириш тадбирларини амалга оширишда кўмак бериш Ўқув йили давомида Молиявий – иқтисодий ишлари бўйича проректор билан АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор
4. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларининг куз-қиш мавсумига тайёргарлик ишларини амалга оширишда кўмак бериш Ўқув йили давомида Молиявий – иқтисодий ишлари бўйича проректор билан АЛ ва КХКлари билан ишлаш бўйича проректор
5. Академик лицей ва касб-ҳунар коллеж-ларининг ахборот-ресурс таъминоти ва моддий-техник салоҳиятини такомил-лаштиришга кўмаклашиш, ТТА Ахборот-ресурс марказидан фойдаланишга имконият яратиш Ўқув йили давомида Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича бўлим, Ахборот-ресурс маркази, ахборот технология-лари маркази ва инновацион таълим технологиялари маркази
6. ТТА ўқув жараёнида фойдаланишдан чиқарилган ўқув жиҳозларини академик лицей ва касб-ҳунар коллежларнинг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда фойдаланишга бериш Ўқув йили давомида Молиявий – иқтисодий ишлари бўйича проректор ҳамда академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари билан ишлаш бўйича проректор

 

Translate: Eng, Рус