Бухгалтерия

Садикова Масуда ТаджибаевнаБўлим бошлиғи:

Садикова Масуда Таджибаевна

Тел: +998(78) 150 78-16

E-mail: account@tma.uz


Тошкент Тиббиёт Академиясининг  бухгалтерия фаолияти ҳақида

Академия  бухгалтерияси қуйидаги вазифаларни бажаради:

Бухгалтерия, қизиққан ташқи ва ички фойдаланувчиларга университетнинг молявий-хўжалик фаолияти ва молиявий аҳволи тўғрисида тўлиқ ва ишончли маълумотларни йетказиш учун университет бухгалтерия ҳисобини ташкил этади ва юритади;

Академия фаолиятинининг молиявий аҳволи ва натижаларини баҳолаш, таҳлил қилиш, лойиҳалаш ва назорат қилиш учун ўз вақтида маълумотларни олиш имкониятини берувчи, университет фаолиятининг хўжалик юритиш шартлари, структураси, тармоққа тааллуқлилик даражаси хусусиятларидан ва бошқа турдаги имкониятларидан келиб чиқиб бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги меъёрий ҳужжатларга мос равишда ҳисобга олиш сиёсатини шакллантиради.

Бухгалтерия ички ҳисоботлари шаклларини, хўжалик операцияларини расмийлаштириш учун қўлланиладиган бирламчи ҳисоб хужжатлари шаклларини, статистик ва аналитик ҳисоблардан иборат бухгалтерия ҳисоби иш режасини тайёрлайди ва тасдиқлатади;

Инвентаризация ўтказиш ва мулкни баҳолаш тартибини, мулкнинг мавжудлиги, унинг ҳолати ва баҳоси тўғрисидаги ҳужжатларни юритишни таъминлайди;

Ҳужжат айланиш тартибига риоя этган ҳолда хўжалик операцияларини расмийлаштиришнинг тўғрилигини ички назорат қилиш тизимини ташкил этади;

Ташқи ва ички фойдаланувчиларга зарур бўлган бухгалтерия маълумотларини тақдим этишни таъминловчи, бухгалтерия, солиқ, статистик ва бошқарув ҳисоби талабларига мос келувчи бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботлари ахборот тизимини шакллантиради;

Замонавий ахборот технологияларини, ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг прогрессив шакллари ва усулларини қўллаган ҳолда бухгалтерия ҳисоби рейестрларини юритиш бўйича ишларни олиб боради;

Университет фаолиятининг молиявий натижалари, молиявий, ҳисоб ва кредит операциялари, молиявий маблағлари, материал-ишлаб чиқариш захиралари, асосий воситалар, мажбуриятлар ва мулкни ҳисобини юритиш бўйича ишларни амалга оширади;

Бухгалтерия қуйидагиларни таъминлайди:

Бухгалтерия ҳисоб рақамларида хўжалик операцияларини, воситалар ҳаракатини, даромад ва ҳаражатларни шакллантиришни ва мажбуриятларни бажаришни аниқ ва ўз вақтида акс эттириш;

Солиқлар ва йиғимларни республика, минтақавий ва маҳаллий бюджетларга, суғурта бадалларини давлат бюджетдан ташқари ижтимоий фондларга, тўловларни кредит ташкилотларига, маблағларни молиялаштириш обйектларига, маблағларни ссудалар бўйича қарздорликни ёпиш учун ўз вақтида ўтказиб бериш;

Ташкилот томонидан меҳнат учун ҳақ тўлаш фондининг сарфланишини ва ишчиларга ҳақ тўлаш ҳисобларининг тўғрилигини, инвентаризация ўтказишни, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботлар юритиш тартибини ҳамда қонуний тафтишлар ўтказилишини назорат қилиш;

Ташкилот ички аудитида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларидаги маълумотлар асосида молиявий таҳлил ўтказишда ва солиқ сиёсатини шакллантиришда иштирок этиш;

Академиянинг молиявий фаолияти натижаларини яхшилашга йўналтирилган таклифларни ишлаб чиқиш, молиявий йўқотишларни ва ишлаб чиқаришга қаратилмаган ҳаражатларни йўқ қилиш;

Молиявий ва ғазна тартиб қоидаларига риоя этишни таъминлаш, йетишмовчиликларнинг, дебиторлик қарздорликларнинг ва бошқа йўқотишларнинг бухгалтерия ҳисоби ҳисоботларидан чиқаришни қонунийлигини таъминлаш бўйича ишлар олиб бориш.

Бухгалтерия хисобини ташкил қилиш:

– бухгалтерия ҳисоб-китоб бўлими Академия ректори рахбарлигида Бош бухгалтер томонидан хисоб-китоб хизматини ташкил этади.

– Бош ҳисобчи бошчилик қиладиган ташкилотнинг бухгалтерияси мустақил бўлинма хисобланади ва ташкилотнинг бошқа бирон-бир бўлинмаси таркибига киритилиши таъқиқланади.

– ташкилот бош хисобчиси бевосита Академия ректорига ёки юқори ташкилот бош хисобчисига бўйсунади хамда ташкилотда бухгалтерия хисобини юритилишига, молиявий хисоботларни ўз вақтида ва тўлиқ топширилишига, шунингдек, бошқа норматив хуқуқий белгиланган вазифаларни бажарилишига жавобгар бўлади.

– Бош хисобчи бухгалтерия ходимлари учун хизмат вазифаларини хар бир ходим учун алохида белгилайди.

Бош ҳисобчининг асосий вазифалари:

– бухгалтерия хужжатларини ўз вақтида ва тўғри расмийлаштирилишини хамда амалга оширилаётган операцияларнинг қонунийлигини назорат қилиш;

– бюджет маблағларини, шунингдек, бюджетдан ташқари маблағларни харажатлар сметасида кўзда тутилган муайян мақсадларга тўғри сарфланиши, шунингдек, пул маблағлари ва моддий қимматликларнинг бутлиги устидан мунтазам назорат қилиш;

– ташкилотда ходимларнинг иш хақларини ва унга тенглаштирилган тўловларини, шунингдек, талабаларнинг стипендияларини белгиланган тартибда ўз вақтида хисоблаб чиқиш;

– пул маблағлари, хисоб-китоблар ва моддий қимматликлар, шунингдек, бошқа активларни инвентаризация қилишда қатнашиш, инвентаризация натижаларини ўз вақтида ва тўғри расмийлаштириш хамда уларни бухгалтерия хисобида акс эттириш;

– молиявий хисоботларни белгиланган муддатларда тузиш ва топшириш;

– мехнатга хақ тўлаш жамғармасини тўғри сарфланиши, мансаб маошларининг тўғри белгиланиши, штат, молия ва касса интизомига қатъий риоя қилиш.

Асос: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ва Адлия Вазирлиги рўйхатидан 2010 йил 22 декабрда 2169-сон билан ўтган “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома”.

Аслиев Орифжон НасриддиновичАслиев Орифжон Насриддинович

Бош ҳисобчи ўринбосари

Тел. +99890 990 03 08, 150-78-52

E-mail: orifjon_@mail.ru

 


Андаев Рустамбек БайдуллаевичАндаев Рустамбек Байдуллаевич

Бош ҳисобчи ўринбосари

Тел.:+998(78) 150-78-09

E-mail: andaev82@mail.ru

 


Ташпулатов Фаррух БахтиёровичТашпулатов Фаррух Бахтиёрович

Тел.:+998781507809

E-mail: swind_11@mail.ru

 


 

     
  Фамилияси, исми, шарифи Лавозими Хизмат Вазифалари
1 Садикова Масуда Таджибаевна Бош ҳисобчи
2 Аслиев Орифжон Насриддинович Бош ҳисобчи ўринбосари ТТАнинг ривожлантириш жамғармаси маблағлари, даромадлари ва харажатларининг назорати
3 Андаев Рустамбек Байдуллаевич Бош ҳисобчи ўринбосари ТТАнинг товар-моддий бойликлари, асосий воситалари хисоб-китобини юритиш
4 Тошпўлатов Фаррух Бахтиёрович 1даражали ҳисобчи Кафедра ва бўлимларда моддий бойликлар хисоб-китоби ва инвентаризацияси
5 Бахадирова Нигора Рихсибаевна 1даражали

ҳисобчи

ТТА автохўжалиги ва омбордаги товар-моддий бойликлар айланмаси хисоб-китоби
6 Джумабекова Елена Николаевна 1даражали

ҳисобчи

ТТАнинг бюджет ва тўлов-контракт асосида тушган маблағларнинг даромадлари ва харажатларини назорати
7 Мухиддинова Дилдора Садриддиновна Стипендия

ҳисобчиси

ТТАнинг тўлов-контракт асосида талабалар стипендиялари хисоб-китоби
8 Хусанова Азиза Мирбатировна Стипендия ҳисобчиси ТТАнинг бюджет асосида таълим олувчи талабалар стипендиялари хисоб-китоби
9 Тожибоев Шерзод Ғуломович 1даражали ҳисобчи ТТА бошқарув, хўжалик бўлимлари ва грант маблағлари иш хақи хисоб-китоби
10 Хуббимов Вохиджон Мухторович 1даражали

ҳисобчи

НИС, ФПК иш хақлари, алимент, касаллик варақалари хисоб-китоби ва хисоботи
11 Жуманов Хамзаали Абдикаюмович 1даражали ҳисобчи ТТА кафедралар ходимлари иш хақлари хисоб-китоби
12 Холлиева Сохиба Бозоровна 1даражали ҳисобчи Талабаларнинг тўлов-контракт асосида тушган пул тушумлари бўйича назорат
13 Қамбарова Мархамат Абдулхаевна ҳисобчи Пенсияга чиқувчи ходимларга маълумотлар тайёрлаш ва касса хисоботларини назорати
14 Мадрахимов Адхамжон Ахмаджонович ҳисобчи Давлат мулкини ижарага бериш маркази Тошкент шахар филиали билан тузиладиган уч томонлама ижара шартномаларини расмийлаштириш, Коммунал сарфларни хисоблаш, тўловларини назорат қилиш
15 Жураева Манзура Имамназаровна Катта ғазначи Иш хақи, стипендия, қарилик нафақалари ва бошқа тўловларни Молия Вазирлиги Ғазначилиги ва банк орқали расмийлаштириш хамда нақд пул олиб, тарқатиш
16 Набиева Комола Забихулло қизи ғазначи Иш хақи, стипендия, қарилик нафақалари ва бошқа тўловлар ведемостларини йиғиш, журнал орқали юритиш ва ушбу журналларни тўлдириш

 

Translate: Eng Рус