DSc.27.06.2017.Tib.30.01

ЎзР Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси раиси Қарори № 214 (28 декабрь 2017 йил)

Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги тиббиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи DSc.27.06.2017.Tib.30.01 рақамли илмий кенгаш қуйидаги ихтисосликлар бўйича илмий даражасини олиш учун диссертация химоясини ўтказишга руҳсат берилган:

14.00.10 – Юқумли касалликлар,

14.00.26 – Фтизиатрия,

14.00.30 – Эпидемиология

Мазкур илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилди:

03.00.04 – Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари),

03.00.06 – Зоология (тиббиёт фанлари)


ТОШКЕНТ  ТИББИЁТ  АКАДЕМИЯСИ  ҲУЗУРИДАГИ  ИЛМИЙ  ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ  ИЛМИЙ КЕНГАШ DSc.27.06.2017.Tib.30.01 ҚОШИДАГИ

ИЛМИЙ СЕМИНАР ТАРКИБИ

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1 Даминов

Турғунпўлат Обидович

(раис)

1941 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра профессори, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик
2 Таджиев

Ботир Мирхашимович (раис ўринбосари)

1971 14.00.10 Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий текшириш институти, директор,  тиббиёт фанлари доктори, доцент
3 Рахматуллаева Шахноза Баходировна

(илмий котиб)

1975 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра доценти, тиббиёт фанлари номзоди
4 Абдукадирова Муаззам

Алиевна

1950 14.00.10 Вирусология илмий-тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, тиббиёт фанлари доктори
5 Касимов

Илхамжан Асамович

1952 14.00.10 Тошкент педиатрия тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор
6 Абдушукуров Абдурашид Абдурахимович 1971 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, ректор ўринбосари, тиббиёт фанлари номзоди
7 Ибадова

Гулнара

Алиевна

1957 14.00.10 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт  фанлари доктори, профессор
8 Мухамедов Нодиржон Боқиевич 1959 14.00.10 Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази, бўлим мудири, тиббиёт фанлари доктори
9 Ахмедова Муборахон Джалиловна 1947 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра профессори, тиббиёт фанлари доктори, профессор
10 Худайкулова Гулнара

Каримовна

1975 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра доценти, тиббиёт фанлари доктори, доцент
11 Эшбоев

Эгамберди Хусанович

1958 03.00.04 Республика ихтисослашган дерматология ва венерология илмий-амалий тиббий маркази,  етакчи илмий ходим, тиббиёт фанлари доктори, профессор
12 Хаджиметов Абдугафур Ахатович 1948 03.00.01 Тошкент давлат стоматология институти, кафедра профессори, биология  фанлари доктори, профессор
13 Рашидов

Зафар Рахматуллаевич

1970 14.00.26 Республика ихтисослаштирилган урология маркази Бухоро филиали, директор, тиббиёт фанлари доктори
14 Мухтаров Давронбек Зухурович 1952 14.00.26 Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази, лойиҳа раҳбари, тиббиёт фанлари доктори, доцент
15 Ташпулатова Фотима Қудратовна 1963 14.00.26 Тошкент педиатрия тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори
16 Маматкулов Иброхим Хамидович 1960 14.00.30

 

Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-тадқиқот институти,  лойиха рахбари, тиббиёт фанлари доктори, профессор
17 Юлдашев Кахрамон Халдарович 1959 14.00.30 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, курс рахбари, тиббиёт фанлари доктори, доцент
18 Искандарова Гулноза

Тулкиновна

1974 14.00.30

 

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор

ТОШКЕНТ  ТИББИЁТ  АКАДЕМИЯСИ  ҲУЗУРИДАГИ  ИЛМИЙ  ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ  ИЛМИЙ КЕНГАШ DSc.27.06.2017.Tib.30.01 ҚОШИДАГИ

ИЛМИЙ СЕМИНАР ТАРКИБИ

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1 Даминов

Турғунпўлат Обидович

(раис)

1941 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра профессори, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик
2 Таджиев

Ботир Мирхашимович (раис ўринбосари)

1971 14.00.10 Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий текшириш институти, директор,  тиббиёт фанлари доктори, доцент
3 Рахматуллаева Шахноза Баходировна

(илмий котиб)

1975 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра доценти, тиббиёт фанлари номзоди
4 Абдукадирова Муаззам

Алиевна

1950 14.00.10 Вирусология илмий-тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, тиббиёт фанлари доктори
5 Касимов

Илхамжан Асамович

1952 14.00.10 Тошкент педиатрия тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор
6 Абдушукуров Абдурашид Абдурахимович 1971 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, ректор ўринбосари, тиббиёт фанлари номзоди
7 Ибадова

Гулнара

Алиевна

1957 14.00.10 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт  фанлари доктори, профессор
8 Мухамедов Нодиржон Боқиевич 1959 14.00.10 Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази, бўлим мудири, тиббиёт фанлари доктори
9 Ахмедова Муборахон Джалиловна 1947 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра профессори, тиббиёт фанлари доктори, профессор
10 Худайкулова Гулнара

Каримовна

1975 14.00.10 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра доценти, тиббиёт фанлари доктори, доцент
11 Эшбоев

Эгамберди Хусанович

1958 03.00.04 Республика ихтисослашган дерматология ва венерология илмий-амалий тиббий маркази,  етакчи илмий ходим, тиббиёт фанлари доктори, профессор
12 Хаджиметов Абдугафур Ахатович 1948 03.00.01 Тошкент давлат стоматология институти, кафедра профессори, биология  фанлари доктори, профессор
13 Рашидов

Зафар Рахматуллаевич

1970 14.00.26 Республика ихтисослаштирилган урология маркази Бухоро филиали, директор, тиббиёт фанлари доктори
14 Мухтаров Давронбек Зухурович 1952 14.00.26 Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази, лойиҳа раҳбари, тиббиёт фанлари доктори, доцент
15 Ташпулатова Фотима Қудратовна 1963 14.00.26 Тошкент педиатрия тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори
16 Маматкулов Иброхим Хамидович 1960 14.00.30

 

Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-тадқиқот институти,  лойиха рахбари, тиббиёт фанлари доктори, профессор
17 Юлдашев Кахрамон Халдарович 1959 14.00.30 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, курс рахбари, тиббиёт фанлари доктори, доцент
18 Искандарова Гулноза

Тулкиновна

1974 14.00.30

 

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор

 


Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги тиббиёт фанлари буйича илмий даражалар берувчи DSc.04/30.12.2019.Tib.30.03 рақамли Илмий Кенгаш таркиби

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Илмий кенгашдаги ихтисослик шифри
1 Шайхова Г.И. (раис) 14.00.07
2 Усманов Р.Дж. (раис ўринбосари) 14.00.02
3 Саломова Ф.И. (раис ўринбосари) 14.00.07
4 Алимухамедов Д.Ш. (илмий котиб) 14.00.07
5 Азизова Ф.Л. 14.00.07
6 Искандаров Т.И. 14.00.07
7 Камилова Р.Т. 14.00.07
8 Миршарапов У.М. 14.00.02
9 Азизова Ф.Х. 14.00.02
10 Ахмедова С.М. 14.00.02
11 Орипов Ф.С. 14.00.02
12 Турсунов Х.З. 14.00.15
13 Исраилов Р. 14.00.15
14 Нишанов Д.А. 14.00.15
15 Расулов Х.А. 14.00.15
16 Гиясов З.А. 14.00.15
17 Сайфуллаева С.А. 14.00.16
18 Эрматов Н.Ж. 14.00.16
19 Саидов А.Б. 14.00.16
20 Азимова С.Б. 14.00.16
21 Зокиров Ё.У. 14.00.16

 


DSc.04/30.12.2019.TIB.30.02 РАҚАМЛИ ФАН ДОКТОРИ (DSc) ВА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАРИНИ БЕРУВЧИ ИЛМИЙ КЕНГАШ ТАРКИБИ:

Ф.И.Ш. Ихтисослик шифри
1 Гадаев А.Г. (раис) 14.00.05
2 Аляви А.Л. (раис ўринбосари) 14.00.05
3 Исмаилов С.И. (раис ўринбосари) 14.00.03
4 Набиева Д.А. (илмий котиб) 14.00.05
5 Нуриллаева Н.М. 14.00.05
6 Ахмедов Х.С. 14.00.05
7 Каримов М.Ш. 14.00.05
8 Бабаджанова Ш.А. 14.00.05
9 Рахимова Д.А. 14.00.05
10 Шодиқулова Г.З. 14.00.05
11 Нажмутдинова Д.К. 14.00.05
12 Шагазатова Б.Х. 14.00.03
13 Даминова Л.Т. 14.00.17
14 Хайдарова Ф.А. 14.00.03
15 Хамраев А.А. 14.00.17
16 Камилова У.К. 14.00.05
17 Халимова З.Ю. 14.00.03
18 Пўлатова Н.И. 14.00.17
19 Зуфаров П.С. 14.00.17
20 Камалов Т.Т. 14.00.03
21 Каримов М.М. 14.00.17

 


 

Илмий кенгаш 2020-2022  йиллар фаолияти

  14.00.10 14.00.30 14.00.26 03.00.04 жами
DSc/PhD DSc/PhD  DSc/PhD  DSc/PhD DSc/PhD 
2020 2/2 1/2 0/1 1/0 4/5
2021 0/1 0/0 0/2 1/1 1/4
2022 2/2 1/3 0/1 0/1

  3/7

жами 4/5 2/5 0/4 2/2 8/16

 


Илмий кенгашнинг 2020-2022 йиллар фаолияти

Расмий қайтарилган диссертация ишлар 2 (PhD), 1 (DSc)

Сабаби: Хорижий мақолалар “хищник” нашрларда чоп этилганлиги учун интернет сахифаларда аниқланмаган

Диссертация ҳимояси якунлари бўйича ижобий қарор чиқарилган ишлар 100%
Хорижий мамлакатлардан оппонентлар жалб этилиши 80% (DSc)
Хорижий мамлакатлардан етакчи ташкилотлар жалб этилиши 20% (DSc)
Диссертация ҳимояси якунлари бўйича салбий қарор чиқарилган ишлар 0
Қўшимча хулосалар  берилган ишлар 2 (PhD)

Translate: Eng Рус