Ilmiy kengash materiallari

2023/2024 o’quv yili –

2022/2023 o’quv yili –


2020/2021 o’quv yili

2019/2020 o’quv yili –

– 2018/2019 o’quv yili –

– 2017/2018 o’quv yili –

– 2016/2017 o’quv yili –

Translate: Eng Рус