Nashr ishlari

Олинган патентлар, лицензиялар ва ихтиролар

Академияда 2018 йилда қуйидаги илмий-тадқиқот ишларига патентлар олинди:

  1. «2018 йилда амалга оширилаётган Программа для ЭВМ “Прогнозирования исхода лечения и риска развития и осложнений при течении гемартроза   (PlLRRO.еxe)” мавзусидаги фундаментал грант лойихаси. Тошкент тиббиёт академияси 13 август 2018 йил, Каримов М.Ю., Холмуродов У.Т., Иноятова Ф.Х., Кадиров Р.Х.  № DGU 05624
  2. Программа для ЭВМ «Соғлиқни сақлашни бирламчи тизимида қандли диабед 2-тур касаллигини ва шу касалликни хавф гуруҳига кирувчи пациентларни эрта аниқлаш алгоритмик дастури (40 ёш ва ундан катталар)» 12 октябрь 2018г, Юсупов О.Ф., Шагазатова Б.Х., Мусахонов А.К. № DGU 05726.
  3. «Тиббиёт илмининг барҳаёт сиймолари». 5 марта 2018 г, Туйчиев Л.Н., Бобомуратов Т.А., Абдурахманова Н.Х. № 000718
  4. «Талабаликка бағишлов». Тошкент тиббиёт академияси 5 марта 2018 г, Туйчиев Л.Н., Бобомуратов Т.А., Раззақов А.А., Худойқулов Д.Х., Полванов Р.Б. № 000719
  5. Программа для ЭВМ «Программа для оценки результатов лечения деформации передного отдела стопы » 9 ноябр 2018й, Асилова С.У., Убайдуллаев Б.Ш., Назаров Р.Б.  № DGU 05788
  6. Программа для ЭВМ «Программа для выбора метода лечения добракачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний костей конечностей» 26 октябр 2018 г,   № DGU05847  Умарова Гульрух Шавкатовна.
  7. Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах «Способ прогнозирования неоплазии шейки матки у женщин с гиперпластическими процессами эндометрия». 20 июнь 2018 г, № IAP 05626, Юлдашева Д.Ю., Каримов Х.Я., Бобоев А.Т., Комилова И.А., Садикова Д.Р.
  8. Программа для ЭВМ «Гипертония касаллигига чалинган беморлар соғлиғини сақлашнинг        бирламчи тизимида персонал динамик кузатиш алгоритмининг электрон дастури» 24 август 2018й, № DGU 05595 Гадаев А., Гулямова Ш.С., Базарбаев М.И., Мусахонов А.К.
  9. Программа для ЭВМ «Оценка степени приверженности к терапии и способы её повышения в первичном звене здравоохранения» 1 февраль 2018г, № DGU  05011 Абдумаликова Ф.Б., Нуриллаева Н.М.

Академия профессор-ўқитувчилар томонидан олинган илмий натижалар 2018 йилида: 9 та паент, халқаро илмий журналларда-299 та, республика илмий журналларида- 439 та илмий мақола чоп этилди. Йирик илмий тадқиқот ишлари бўйича профессор-ўқитувчилар томонидан 33 та монография, 8 та дарслик, 126 та ўқув қўлланмаси тайёрланган. Илмий-амалий анжуманларда чоп этилган тезислар сони: халқаро конгресс, съезд, конференцияларда -300 та; Республика илмий анжуманларда – 592 та, ОТМ конференцияларида- 112 та

Тошкент тиббиёт академияси нашр ишлари ҳақида маълумот
Тошкент тиббиёт академияси таъсисчи бўлган нашриёт-матбаа Маркази дастлаб ўз фаолиятини университет талаб-еҳтиёжлари учун босма маҳсулотлари тайёрлаб беришда марказ қошида нашриёти ташкил этилди.
Ҳозирги кунда у республикада фан, илмий бўйича адабиётлар нашр этишга ихтисослаштирилган нашриёт ва босмахона сифатида фаолият юритиб келмоқда. Унинг асосий иш фаолияти Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2010 йил 11 июнда берилган А1 №176-сонли лицензияга асосан олий ўқув юртлари, касб-ҳунар коллежлар, академик лицейлар учун дарслик, ўқув қўлланма, монография, луғатлар, илмий-техник, информацион технологиялар, кўргазмали материаллар нашр этишдир.
Нашриёт ва босмахона жамоаларида ходимларни ишга қабул қилиш танлов асосида шакллантирилган бўлиб, бугунги кунда нашрётда фан-техника, иқтисодиёт, ахборот-технологиялари ва тиббиёт соҳаларидаги адабиётларни сифатли ва мазмунли таҳрирдан чиқаришга ихтисослашган муҳаррир ва мусаҳҳиҳлар меҳнат қилишмоқда.
Нашриёти республикада ўз босмахонасига эга бўлган нашрётлардан биридир.
Ўз фаолияти давомида нашриёт ва босмахона ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, «Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимини ривожлантириш маркази», «Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази» билан ҳамкорликда иш юритаяпти.
Чунингдек, бошқа нашрётлар, юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳам буюртмаларини қабул қилмоқда ва уларни сифатли бажариб келмоқда.

Translate: Eng Рус