List of new literature received by the Information Resource Center of the Tashkent Medical Academy in May 2020

№ Муаллиф Китоб номи Адабиёт тури Нашр йили Бети 1 SH.Sodiqova., SH.Otajonov., M.Kurbanov. Lazerlar va ularning amaliyotdagi o’rni (O’quv qo’llanma) T.: “Fan va tehnologiya” nashriyoti 2019 215 2 A.E. Mamatov Zamonaviy lingvistika (O’quv qo’llanma) T.: “NOSHIR” Nashriyoti 2019 168 3 Read more