Jamoatchilik kengashi

Жамоатчилик кенгаши таркибига ТТА раҳбар кадрларини киритилишини истисно қилган ҳолда қуйидаги жамоатчилик вакилларини (47та) киритиш тартибини белгилаш, шу жумладан:

Ёшлар иттифоқи вакиллари:

 1. Мавлонов Сарвар Искандарович – Ёшлар иттифоки ТТА ЁИ етакчиси
 2. Анваров Дилмурод – TТА ЁИ ўринбосари
 3. Умаров Жасур – Тиббий педагогика факультети ЕИ етакчиси

ТТА профессор укитувчилари:

 1. Ҳамраев Аброр Асрорович – 2-ички касалликлари кафедраси профессори
 2. Примов Хайрулла Нарзуллаевич – подполковник, Ҳарбий эпидемиология ва гигиена кафедраси бошлиги
 3. Магзумов Хамидулла Баширович – Юкумли касалликлар кафедраси доценти
 4. Миршарапов Ўткир Миршарапович – Клиник анатомия кафедраси профессори
 5. Нyруллаева Наргиза Мухторхоновна –   Ички касалликлар кафедраси мудири, т.ф.д.
 6. Тухтаходжаева Феруза Шамансуровна – информатика ва биооизика кафедраси ассистенти
 7. Акбарова Дилфуза Суратовна -клиник фармакология кафедраси доценти
 8. Полванов Расулбек – ТТА психологи
 9. Авезова Гулойим Cаттаровна – ТТА жамоат соFлигини саклпш мактаби доценти
 10. Махамаджанова Муяссар Шамансуровна – Педагогика ва психология кафедраси ассистенти
 11. Ахмедов Жобир Мохиржонович – Клиник анатсмия кафедраси ўкитувчиси
 12. Шеркузиева Гузал Фахриддиновна – Коммунал ва мехнат гигена кафедраси доценти

ТТА фаолиятини ривожлантиришга ката хисса кушган фахрийлар:

 1. Даминов Тургунпӳлат Обидович – Юкумли касалликлар кафедраси профессори, академик
 2. Искандаров Тулкин Искандарович – Ўзбекистон Фанлар академиясининг академиги
 3. Зокирходжаев Шерзод Яхяевич – Тошкент тиббиёт академияси ички касалликлар кафедраси профессори, т.ф.д

Ота оналар вакиллари:

 1. Тураев Щавкат Нишонович – Республика маънавият маркази булим бошлиги ( даволаш факультети битирувчиси Нишонов Т.Шнинг отаси)
 2. Иноятова Юлдуз Абдувахобовна – Узбекистон Республикаси ОАК мониторинг булими ходими ( иноятов Ш.Ф., даволаш факультети 401 гр талабасининг онаси
 3. Исматова Саодат Алиевна – Тошкент шахар №4 ШҚШ бош врач ўринбосари (даволаш факультети 504 гурух талабаси Рўзиева Садоқат Ҳамдам қизининг онаси)
 4. Шозиятова Доно Вaхидовна – Уй бекаси. Даволаш факультети талабаси ( Шомирзаева Дилдора Шоазиз кизи)
 5. Шомирзоева Дилдора Азиз Кизи  – Даволаш факультети 501 гурух талабаси
 6. Хусанов Воситхон Еркин ўгли – Даволаш факультети талабаси
 7. Кодиров Тохир – Тиббий педагогика факулътети 6 курс талабаси
 8. Истамкулова Махлиё -Олий хамширал ик иши факультети 3 курс талабаси
 9. Ниёзов Зафар Бахтиёрович–Шошилинч тиббиёт йуналишши буйича 3 курс магистранти
 10. Ахмадалиева Нигора Одиловна – ТТА Умумий ва радиацион гигиена кафедраси докторанти
 11. Қаххоров Алишер –  Онкология ва нур ташхиси мустакил изланувчиси
 12. Холмуродов Умид – Травматология кафедраси докторанти

Талабалар вакиллари:

 1. Шомирзоева Дилдора Азиз Кизи  –  Даволаш факультети 501 гурух талабаси
 2. Хусанов Воситхон Еркин ўгли  – Даволаш факультети талабаси
 3. Кодиров Тохир – Тиббий педагогика факулътети 6 курс талабаси
 4. Истамкулова Махлиё –  Олий хамширал ик иши факультети 3 курс талабаси

Илмий тадкикодчилар:

 1. Ахмадалиева Нигора Одиловна –  Тошкент тиббиёт академияси умумий ва радиацион гигиена кафедраси докторанти
 2. Қаххоров Алишер –  Онкология ва нур ташхиси мустакил изланувчиси
 3. Холмуродов Умид – Травматология кафедраси докторанти

TТАни битирган шифокорлар:

 1. Туракулов Рустам Исматуллаевич  – Тошкент тиббиёт академияси 3 клиникаси врачи
 2. Матмурордов Зухроб Собирович – Тошкент тиббиёт академияси 2018 йил битирувчиси

ТТА тегишлилиги буйича юкори турувчи орган вакиллари:

 1. Абилов Ўрол Муродович – Согликни саклаш вазирлиги, фан ва укув юртлари бош бошкармасининг маънавият ва маърифат ишлари буйича масъул

Бошка манфаатдор вазирлик ва идора вакиллари:

 1. Шоназаров Кахрамон Раббимович – Олмазор тумани хокимининг ёшлар билан ишлаш буйича ўринбосари, Ёшлик талабалар шахарчаси хокими
 2. Бахромов Акмал -Подполковник, Олмазор тумани ИИО фаолиятини мувофиклаштириш бошкармаси бошлигининг Ешлар билан ишлаш буйича муовини
 3. Шермурадов Анвар Рахмонкулович-  Халк Депутатлари Олмазор туман кенгаши раиси ўринбосари, ТТА академик лицейи директории

Юридик соха вакили:

 1. Алимов Аброр Алишерович – Tошкент тиббиёт академияси хукукшуноси

Жамоатчилик кенгаши раиси Р.Ж. Усманов

Жамоатчилик кенгаши ўриқбосари А.И. Хотамов

Жамоатчилик кенгаши котибаси С.Ж. Хожаназарова

Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги жамоатчилик кенгашининг 2019 – 2020 ўқув йили учун иш режаси (PDF)

ТТАда режалаштирилган ишлар тўғрисида 2019-2020 (Pdf)