Эълон Тиббий таълимдаги ислоҳатлар, муаммолар ва уларнинг ечими

Ҳурматли___________________________________

 Тошкент тиббиёт академияси маъмурияти Сиз ва жамоангизни Тиббий таълимдаги ислоҳатлар, муаммолар ва уларнинг ечими”

мавзусига бағишланган ўқув-услубий семинарга таклиф этамиз. Семинар 2018-йил 8-январ, соат 09:00 да Тошкент тиббиёт академияси қошидаги академик лицей мажлислар залида бўлиб ўтади.

 СЕМИНАРНИНГ ИШ ТАРТИБИ:

 1. Семинарнинг очилиши   – 8-январ, 09:00
 2. Секция мажлислари – 8-январ, 14:00
 3. Якуний ялпи мажлис  – 8-январ, 17:00

 РЕГЛАМЕНТ:

 Ялпи мажлисдаги маърузалар   – 30 дақиқагача

Секция йиғилишларидаги маърузалар  – 20 дақиқагача

Музокараларда чиқишлар – 5 дақиқагача

 АНЖУМАН ДАСТУРИ ЯЛПИ МАЖЛИС (СЕМИНАРНИНГ ОЧИЛИШИ)

8-январ соат 9:00,Тошкент тиббиёт академияси қошидаги академик лицей мажлислар зали

 Раислар:    проф. Туйчиев Л.Н.

проф. Боймурадов Ш.А.

проф. Набиев Т.А.

проф. Бобомуротов Т.А.

Котиба:     доц. Ахмадалиева Н.О.

 1. ТТА ректори, профессор Туйчиев Л.Н. кириш сўзи
 2. Тиббий таълимдаги ислоҳотларни амалга ошириш самарадорлиги Боймурадов Ш.А.
 3. Атроф муҳит ва инсон саломатлиги бўйича магистр талабаларни ўқитишда педагогик технологияларнинг ўрни                                   (Корея тажрибаси) Ким Сук Вон, Корея университети
 4. Олий таълим тизимида таълим сифатини таъминлаш: e-learning Холматова Б.Т.
 5. Тиббий таълимда инновацион педагогик технологияларни қўллаш Охунов А.О.

 ЯКУНИЙ ЯЛПИ МАЖЛИС

 8-январ соат 17:00 Тошкент тиббиёт академияси ректорат мажлислар зали

Раислар:   проф. Туйчиев Л.Н.,

проф. Боймуродов Ш.А.,

проф. Набиев Т.А.,

проф. Бобомуродов Т.А.

Котиба:      доц. Ахмадалиева Н.О.

 1. Секция раисларининг ахборотлари
 2. Муҳокамалар
 3. Семинар резолюциясини қабул қилиш

 СЕКЦИЯ МАЖЛИСЛАРИ ТЕРАПЕВТИК СЕКЦИЯ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00, ТТА 1- клиника, 9-корпус, 3- қават,  маърузалар зали

 Раислар: Рахимбаева Г.С., Ризамухаммедова М.З., Зокирходжаев    Ш.Я., Парпибаева Д., Жаббаров О.О.

Котиба: Толибова Н.Т.

 1.  Портфолио студента и возможности его внедрения в медицинских вузах. Рахимбаева Г.С.
 2.  Тиббиёт институтларига психосоматик тиббиётни тадбиқ қилиш зарурияти ва уни ўқитишда хориж тажрибаси Ибодуллаев З.Р., Джалилова С.Х.
 3. Юқумли касалликлар мавзуларини ўргатишда SWOT усулидан фойдаланиш Тошпулатова Ш.А.
 4.  Модернизация учебной деятельности студента в рамках приобретения его компетенций Усмонхўжаева А.А., Высокогорцева О.Н., Усмонолиева Н.Ш.
 5. “Ҳалқ табобати” фанини ўзлаштиришда педагогик технологияларни қўллашга қиёсий ёндошув Адилова Ш.К., Саттарова Д.Б.
 6.  Ички касалликлар фанига бинарли маърузаларни тадбиқ қилиш технологияси ва уни амалиётга қўллаш Ризамуҳамедова М.З., Аҳмедова Н.А.
 7. Педагогика ва тиббиёт: инновацион ўқув технологиялари Назарова Б.У., Ташкенбаева У.А.

 ТИББИЙ Биология ва фундаментал фанлар СЕКЦИЯСИ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00,ТТА 1-ўқув бино, 4-қават, маърузалар зали №2

Раислар: Аллаева М.Ж., проф. Азизова Ф.Х., Сагатов Т.А.

                           Турсунов Х.З., Кульманова М.У.

         Котиба: Хожаназарова С.Ж.

 1.  Тиббий биологик фанларда таълим сифати ва мазмунини ошириш йўллари Ирискулов Б.Ў., Бобоева З.Н.
 2.  Фармакология йўналишидаги ислоҳатлар, муаммолар ва уларнинг ечими Аллаева М.Ж., Ачилов Д.Д.
 3.  Фармакология фанини ўқитишда инновацион ривожланиш имкониятлари Аллаева М.Ж., Мамаджанова М.А.
 4.  Инновацион таълим мухитида педагог кадрлар касбий компетентлигини ривожлантириш Кулманова М.У.
 5. Тиббий биология иши йўналишида мутахасcислик фанларини ўтиш Иноятова Ф.Х.
 6.  Клиник анатомия фанидан амалий машғулот ва маърузаларга талабаларнинг қизиқишини ошириш йўллари Сагатов Т.А., Худойберганов Б.Е., Хожаназарова С.Ж.
 7.  Анатомия фанини ўрганишда амалий кўникма жараёнлари муаммолари ва уларни бартараф қилиш Миршарапов У.М., Содиқова З.Ш., Хасанов Н.А.
 8. Тиббиёт олий таълим муассасаларида ўқув жараёнига актни тадбиқ этиш Базарбаев М.И., Эрметов Э.
 9. Тиббиётда умумий физика фанини ўқитишда лабораториялардан фойдаланиш Собиржонов А.З.

 ЖАРРОҲЛИК, АКУШЕРЛИК-ГИНЕКОЛОГИЯ СЕКЦИЯСИ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00, ТТА 2-клиника, 1 – корпус, 1-қават, маърузалар зали №1

 Раислар: Хакимов М.Ш., Акбаров М.М., Асилова С.У.Хасанов У.С., Билолов Э.Н.

Котиб: Югай А.В.

 1. Талабаларда клиник фикрлашни шакллантиришда муаммоли ўқитишнинг имкониятлари. Норчаев Ж.А.
 2.  Инновационные технологии обучения в преподавании оториноларингологии студентам магистратуры Абдуллаева Н.Н., Шайхова Х.Э., Эргашев У.М.
 3. Акушерлик фанини ўқитишда амалий куникмаларни узлаштириш самарадорлигини ошириш баъзи меъзонлари Нигматова Г.М.
 4.  Оптимизация преподавания предмета «офтальмология» в подготовке врача общей практики. Назирова С.Х., Кангилбаева Г.Э., Имомалиева К.М.
 5.  Урология кафедрасида олий малакали илмий-педагог кадрлар тайёрлашдаги эришилган ютуқлар, муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари.
 6. Мирхамидов Ж.Х.
 7. 6. Использование инновационных педагогических технологий в подготовке специалистов первичного звена здравоохранения
 8. Назаров Н.З., Салохиддинов Ф.Б., Толочко К.П.
 9. Новый предмет «Введение в клинику» в системе медицинского образования
 10. Охунов А.О., Атаков С.С., Эшниязов Ж.Н., Хамдамов Ш.А.

 ТИББИЙ-ПРОФИЛАКТИКА ФАНЛАРИ СЕКЦИЯСИ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00, ТТА 2-ўқув бино, 1-қават,  маъруза зали №8

Раислар: Маматқулов Б.М., Саломова Ф.И., Эрматов Н.Ж.

Котиба: Авезова Г.С.

 1. “Тиббий – профилактика иши” таълим йўналишида амалга оширалаётган ислоҳотлар Саломова Ф.И.
 2.  Эпидемиология фанини ўқитишда республикамиздаги таълим соҳасидаги ислоҳотлар ва уларнинг ечими Матназарова Г.С., Миртазаев О.М., Саидкасимова Н.С.
 3.  Преобразования и пути решения проблем при обучении предметов КГ и ГТ выпускниками медико-профилактического факультета
 4. Искандарова Г.Т.
 5. Республикамизда соғлиқни сақлаш соҳасидаги қабул қилинган қарорлар ва уларнинг моҳияти (2016-2017 йй)
 6. Маматқулов Б.М., Авезова Г.С.
 7. Микробиология, вирусология ва иммунология кафедрасидаги тиббий таълим ислоҳотлари, муаммолар ва уларнинг ечими
 8. Нурузова З.А., Ёдгорова Н.Т.
 9. Болалар ва ўсмирлар гигиенаси фанида адаптацион ўқув режаси ва унинг ечими
 10. Эрматов Н.Ж.
 11. 7. Умумий гигиена ва экология фанини ўқитишда ислоҳотларнинг ўрни Садуллаева Х.А., Абдукадирова Л.К.
 12.  ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР СЕКЦИЯСИ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00, ТТА 2-ўқув бино, 3 қават,  маъруза зали №2

 Раислар: Абдуллаева Р.М., Норқулов С.Д., Умаров Б.М.

Котиба: Атамуратова Ф.С.

 1. Тиббий олий ўқув юртларида ижтимоий фанларни ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари Норқулов Д.Т., Зикирова Н.Қ.
 2. Талаба – ёшларда мафкуравий иммунитетни ривожлантиришда ижтимоий фанларнинг ўрни Норқулов С.Д., Искандаров Ш.А.
 3. Тиббий таълим самарадорлигини оширишда психологик хизматнинг ўрни Ботиров Б.М.
 4.  Тиббий таълим муассасаларида психология фанларини ўқитиш муаммолари Асқарова Н.А.
 5. Проблемы формирование коммуникативных навыков у студентов и преподавателей медицинских вузов Абдуллаева Р.М.
 6.  The effective methods of teaching English for medical students Juraev A.X.    

УАШ ТАЙЁРЛАШ СЕКЦИЯСИ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00, ТТА 1- клиникаси,  12 корпус, 2–этаж,   конференция зали

 Раислар: Рустамова М.Т., Хамроев А.А., Рустамова М.Т., Ахмедов Х.С.

Котиба: Рахматуллаева Г.К.

 1. Тиббий таълимнинг сифатини оширишда ОТМлар ўртасидаги алоқаларни ўрни Каримжонов И.А., Рахмонова Л.К.
 2. Внедрение электронного учебного пособия по неотложной помощи в акушерстве Садикова Д.Р., Юлдашева Д.Ю.
 3. Ички касалликлар фанини ўзлаштириш ва амалиёт сифатини оширишга йўналтирилган ислоҳатлар аҳамияти
 4. Рустамова М.Т., Садикова С.И.
 5. Имплементация компетенций и статуса будущего ВОП с учетом стратегии развития ТМА Нуриллаева Н.М., Ярмухамедова Д.З., Нурмухамедова Н.А.
 6. Касбий компетентликни такомиллаштиришда кафедрада электрон муҳит яратилиши аҳамияти  Ахмедов Х.С., Абдурахмонова Н.М.
 7. Реформы в медобразовании, внедрение в учебный процесс на примере кафедры хирургических болезней Тешаев О.Р., Усмонов М.М., Рузиев У.С.
 8. Акушерлик қон кетишда mama-natali стимуляторини қўллаш ёрдамида талабаларни стимуляцион ўқитиш усули Қаюмова Д.Т., Ирназарова Д.Х.

ОЛИЙ ҲАМШИРАЛИК ИШИ СЕКЦИЯСИ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00, ТТА 1-клиникаси, ОМХ ўқув модули

 Раислар: Бакиева Ш.Х., Разикова И.С., Бахриев И.И.

Котиба: Мирпайзиева М.А.

 1. Олий ҳамширалик иши таълим тизимидаги ислоҳотлар тўғрисида Бакиева Ш.Х.
 2. Педиатрияда хамширалик иши фанидан янги интер фаол таьлим услубларини ислох килишни оптималлаштириш Сатибалдиева Н.Р.
 3.  Амалий машғулотларни ўтишда замонавий таълим ислохотларини такомиллаштириш Файзиева Ў.Р.
 4. Олий ҳамширалик иши таълим йўналишини ислоҳ қилишда фанлараро интеграциянинг аҳамияти Мирпайзиева М.А.
 5. Тиббий таълимни ислох қилишда интернет ресурслар ва улардан тиббий таълим ўқув жараёнида фойдаланиш Джураева Н.К.
 6. Улучшение уровня теоритической и практической подготовки студентов по дисциплине сестринское дело в педиатрии Ибрагимова Ш.А.
 7. Вопросы совершенствования преподования предмета “Управление в сестринском деле” Мирхамидова С.М.
 8. Акушерлик ва гинекология фанида олий маълумотли ҳамшираларани ўқитишдаги муаммолар ва уларнинг ечими Сиддиқходжаева М.О.
 9.  ҲАРБИЙ-ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТИ СЕКЦИЯ МАЖЛИСИ

8-январ соат 14:00, Ҳарбий тиббиёт факультети, Ҳарбий дала терапияси кафедраси, 3-қават, мажлислар зали

Раислар: Сабиров Д.Р., Сиддиков К.С., Хужманов У.М., Нуруллаев А.Ж. 

Котиб: Зиёдуллаев А.Ш.

 1. Олий ҳарбий-тиббий таълимда олиб борилаётган ислоҳотлар   Сиддиков К.С.        
 2. Значение инновационных педагогических технологий в повышении качества обучения на кафедре военно-полевой терапии  Хужманов У.М., Маматов И.   
 3. Значение кружковой работы в обучении курсантов военно-медицинского факультета Нуруллаев А.Ж.              
 4. Ҳарбий-дала жарроҳлиги фанини ўқитиш сифатини оширишда инновацион таълимни тадбиқ этиш Насриддинов А.Н.            
 5. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари учун ҳарбий тиббий мутахасисларни профилактик тиббиёт йўналишн бўйича тайёрлашнинг асосий мақсад ва вазифалари Примов Х.Н.
 6. Замонавий умумқўшин жанг асослари модулини ўқитишда иннавацион технологияларни қўллаш. Мажитов А.М., Зиядуллаев А.Ш.

 

Javob berish

E-pochta manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy ma'lumotlar * bilan belgilangan

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.