Istiqbol rejalar

Институтнинг илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўйича истиқболли режасининг бажарилиши

Академияда 2018 йилгача илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўйича истиқболли режа тузилган бўлиб, бунда кафедралар кесимида илмий даражага эга бўлмаган ҳар бир ўқитувчи изланувчилик йўли билан илмий даражасини олиш имконига эга. Жумладан, бугунги кунда институтда изланувчилик йўли билан докторлик диссертация ишлари бажарилмокда, шунингдек истиқболли режага асосланган ҳолда бу кўрсатгич йил сайин ортиб бориши кўзда тутилган.

 

Translate: Eng Рус