O'zbekiston va Qoraqalpog'iston

Barchamiz birgalikda Yangi O‘zbekiston va Yangi Qoraqalpog‘istonni albatta barpo etamiz

Ma’lumki, bizning mamlakatimizda bugun 130 ortiq millat, elat va etnik guruhlarning vakillari yashaydi. Ularning har biri o‘z milliy-madaniy urf-odatlariga, an’analariga, tiliga, konstitutsiyaviy huquqiy tengliklariga ega. Ko‘p millatli davlatda millatlararo totuvlik ijtimoiy–siyosiy barqarorlik va taraqqiyotni ta’minlashning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Bundan Read more