Кафедралар

1-сон даволаш факультети кафедралари

 1. 1-сон ички касалликлари пропедевтикаси, нефрология ва гемодиализ кафедраси (Мирахмедова Хилола Тўхтасиновна)
 2. Умумий ва болалар хирургияси кафедраси  (Охунов Алишер Орипович)
 3. 1-сон факультет ва госпитал терапия, касб патологияси кафедраси (Набиева Дилдора Абдумаликовна)
 4. 2-сон ички касалликлар кафедраси (Хамраев Аброр Асрарович)
 5. 1-сон факультет ва госпитал хирургия кафедраси (Хакимов Мурод Шавкатович)
 6. 1-сон болалар касалликлари кафедраси (Холматова Барно Турдиходжаевна)
 7. 1-сон акушерлик ва гинекология кафедраси (Аюпова Фарида Мирзаевна)
 8. Отоларингология ва стоматология кафедраси (Хасанов Улуғбек Саидакрамович)
 9. Неврология ва тиббий психология кафедраси (Рахимбаева Гульнара Саттаровна)
 10. Офтальмология кафедраси (Билалов Эркин Назимович)
 11. Анестезиология ва реаниматология кафедраси (Ибрагимов Неъматжон Комилжонович)
 12. Урология кафедраси (Акилов Фарход Атауллаевич)

2-сон даволаш факультети кафедралари

 1. Одам  анатомияси ва клиник анатомия кафедраси (Усманов Равшан Жахангирович)
 2. Патологик анатомия кафедраси (Турсунов Хасан Зияевич)
 3. 2-сон болалар касалликлари кафедраси (Каримжонов Илхом Асамович)
 4. Хирургик касалликлар кафедраси (Тешаев Октябр Рухиллаевич)
 5. 2-сон акушерлик ва гинекология кафедраси (Нажмутдинова Дилбар Қамариддиновна)
 6. Онкология кафедраси (Атаханова Нигора Эргашевна)
 7. Суд тиббиёти ва тиббиёт хуқуқи кафедраси (Бахриев Иброхим Исомадинович)
 8. 1-сон травматология, ортопедия ва ҳарбий дала жарроҳлик кафедраси (Каримов Муродулла Юлдашевич)
 9. Болалар касалликлари пропедевтикаси кафедраси (Бобомуратов Турдикул Акрамович)
 10. 1-сон ички касалликлар кафедраси (Нуриллаева Наргиза Мухтархановна)

Тиббий-педагогика факультети кафедралари

 1. Нормал ва патологик физиология кафедраси (Ирисқулов Бахтиёр Ўктамович)
 2. Педагогика ва психология кафедраси (Мелибаева Рузахон Насировна)
 3. 2-сон Ички касалликлари пропедевтикаси кафедраси (Каримов Маъриф Шакирович)
 4. Реабилитология, халқ табобати ва жисмоний тарбия кафедраси (Усмонхужаева Адибахон Амирсаидовна)
 5. 2-сон факультет ва госпитал терапия кафедраси (Жабборов Азим Атаханович)
 6. 2-сон факультет ва госпитал жарроҳлик кафедраси (Акбаров Миршавкат Миралимович)
 7. Юқумли касалликлар кафедраси (Туйчиев Лазиз Нодирович)
 8. Фтизиатрия кафедраси (Парпиева Наргиза Нусратовна)
 9. Психиатрия ва наркология кафедраси (Ашуров Зарифжон Шарифович)
 10. Клиник фармакология кафедраси (Ёкубов Абдужалол Вахабович)
 11. 3-сон ички касалликлар кафедраси (Ахмедов Холмурод Саъдуллаевич)
 12. 2-сон Травматология, ортопедия, харбий дала жарроҳлик ва нейрожарроҳлик кафедраси (Хўжаназаров Илхом Эшқулович)

Тиббий-профилактика ва жамоат саломатлиги факультети кафедралари

 1. Гистология ва тиббий биология кафедраси (Азизова Феруза Хусановна)
 2. Микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси (Нурузова Зухра Абдукадировна)
 3. Атроф муҳит гигиенаси кафедраси (Саломова Феруза Ибодуллаевна)
 4. Коммунал ва меҳнат гигиена кафедраси (Искандарова Гўзал Тўлқиновна)
 5. Эпидемиология кафедраси (Матназарова Гульбахор Султановна)
 6. Болалар, ўсмирлар ва овқатланиш гигиенаси кафедраси (Эрматов Низом Жумакулович)
 7. 2-сон умумий хирургия кафедраси (Эргашев У.)
 8. Дерматовенерология кафедраси (Ташкенбаева Умида Алишеровна)
 9. Гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси (Саидов Аълонур Бахтинурович)

Менежмент, тиббий биология, тиббий биомуҳандислик ва ОМХ факультети

 1. Ижтимоий фанлар кафедраси (Норқулов Сухроб Дўстмуратович)
 2. Тиллар кафедраси (Абдуллаева Розанна Мирзатуллаевна)
 3. Жамоат саломатлиги, соғлиқни сақлашни ташкил этиш ва бошқариш кафедраси (Худайкулова Гульнара Каримовна)
 4. Тиббий ва биологик кимё кафедраси (Турсунов Джахангир Хусанович)
 5. Биотиббиёт муҳандислиги, информатика ва биофизика кафедраси (Базарбаев Муратали Ирисалиевич)
 6. Фармакология кафедраси (Аллаева Мунира Джуракуловна)
 7. Тиббий радиология (Исмаилова Муножат Ҳаятовна)
 8. Аллергология, клиник иммунология ва ҳамширалик иши (Разикова Илмира Садуллаевна)

Малака ошириш факультети кафедралари

 1. Жамоат соғлиғини сақлаш мактаби (Маматкулов Бахрамжон Маматқулович)
 2. Симуляцион таълим (__)
 3. Врачлар малакасини ошириш кафедраси (Дадабоева Раъно Қудратовна)

Translate: Eng Рус