Абитуриент

Бакалавриат

Магистратура

Абитуриентларни рўйхатга олиш тизими.


Абитуриентлар учун барча маълумот ва манбалар:

Тошкент тиббиёт академияси ҳақида

Тошкент тиббиёт академиясида «Қабул – 2019».

Бакалавриатура йўналишлари бўйича ҳужжатлар 2019 йилнинг 15 июнидан 15 июлигача қабул қилинди.

Норматив ҳужжатлар:

Абитуриент учун:

5510700- Олий хамширалик иши йўналиши бўйича баҳолаш мезонлари.pdf

БакалавриатБАКАЛАВРИАТ

таълим йўналишлар:
Даволаш иши;
Касбий таълим (Тиббий-педагогика);
Тиббий профилактика иши;
Тиббий биология иши;
Олий ҳамширалик иши;
> Ҳарбий-тиббиёт иши.

 

MagistraturaМАГИСТРАТУРА

Магистратура аниқ мутахассислик бўйича бакалавриат негизида ўқитиш камида икки йил давом этадиган таълим.

44 йўналиш бўйича магистратурага қабул ҳақида батафсил маълумот

Тошкент тиббиёт академиясининг 2018/2019 ўқув йилида магистрлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг мутахассисликлар ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши (PDF) mag-kvota-2018

5А510302 – “АТРОФ МУҲИТ ВА ИНСОН САЛОМАТЛИГИ” ЙЎНАЛИШИ

 

Клиник ординатураКЛИНИК ОРДИНАТУРА 

2018-2019 ўқув йилига клиник ординатурага қабул бошланди 

Килиник ординатура қабули учун саволлар мажмуаси

Ҳужжатлар 20.07.2018 дан 20.08.2018 гача қабул қилинади.

қабул ҳақидаги барча батафсил маълумотлар

 

Катта илмий ходим-изланувчилар институтиТАЯНЧ ДОКТОРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА ва МУСТАҚИЛ ИЗЛАНУВЧИЛАР ИНСТИТУТИ

2017-2018 йилда докторантура ва мустақил изданувчилар институтига кириш учун ҳужжатлар

 

 

 

тайёрлов курслариТАЙЁРЛОВ КУРСЛАРИ

Тошкент тиббиёт академиясига ўқишга кириш тайёрлов курслари мавжуд бўлиб, улар ҳақидаги батафсил маълумотлар ҳақида қуйида келтирилган.

Тайёрлов курслари ва низом

 

 

***

Toshkent tibbiyot akademiyasi 2005 yilning 19 iyulida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Toshkent tibbiyot akademiyasini tashkil qilish to‘g‘risida”gi PF-3629-sonli Farmoni, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 29 iyuldagi 178-sonli Qarori bilan bekor qilingan Birinchi va Ikkinchi Toshkent davlat tibbiyot institutlari bazasida tashkil qilingan.

Toshkent tibbiyot akademiyasi O‘zR Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi tomonidan 2008 yilning 31 martida berilgan ¹8-sonli sertifikatiga asosan oliy ta’lim muassasasi maqomiga ega.

Toshkent tibbiyot akademiyasining asosiy faoliyat yo‘nalishlari (nizomga muvofiq):

  • aholiga tibbiy yordam ko‘rsatish sifatini yaxshilash maqsadida yuqori malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlash va sog‘liqni saqlash tizimini tuzilmasini takomillashtirishda qatnashish;
  • o‘quv jarayonlarini tashkil qilishda ilg‘or ta’lim texnologiyalarini keng joriy qilish negizida ta’limni yangi mazmun bilan to‘ldirish;
  • bo‘lajak shifokor mutaxasislarni ayni vaqtning o‘zida davolash amaliyotining aniq ko‘nikmalarini egallash bilan o‘qitishni ta’minlash;
  • tibbiyot xodimlarini tayyorlashning istiqbolli yo‘nalishlarini belgilash, shifokorlar faoliyatida, atrof muhitdagi ekologik o‘zgarishlarni hisobga olgan holda, profilaktik yo‘nalganlikni shakllantirish;
  • filiallar faoliyatiga rahbarlik qilish, Respublikada oliy ma’lumotli tibbiyot kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha yetakchi sifatida mamlakatdagi tibbiyot oliy o‘quv yurtlarini ishini muvofiqlashtirish va uslubiy jihatdan boshchilik qilish, shuningdek tibbiyot, sog‘liqni saqlash, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish;
  • tibbiyot sohasidagi pedagogik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bilan birga ularga vatanparvarlik va komil insonlik his tuyg‘ularini yuksak darajada, o‘z kasbini egallashga intilish hamda ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish;
  • tibbiyot kadrlarini tayyorlashda vatanimiz va xorijiy ilg‘or tajribalarni hisobga olish, tizimlashtirish va ularni Respublika oliy tibbiy ta’limi tizimiga joriy qilish.

ТТАга қабул

Yotoqxona

Маркетинг

Ахборот технологиялари маркази

Translate: Eng Рус