IIm innovatsiya va taraqqiyot

IIm innovatsiya va taraqqiyot

Yoshlar o’rtasida texnika va texnologiyaga bo’lgan qiziqishlarni rivojlantirish va ularni rag’batlantirish uchun «IIm innovatsiya va taraqqiyot» videoroliklar ko’rik-tanlovini o’tkazish to’ g’ risida O’zbekiston Respublikasi Yazirlar Mahkamasining 2022-2023-yillarda O’zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish dasturini tasdiqlash to’g’risida» 2022-yil 7-iyundagi Read more

Ilm innovatsiya va taraqqiyot’

Ilm innovatsiya va taraqqiyot

Toshkent tibbiyot akademiyasida yoshlar o‘rtasida texnika va texnologiyaga bo‘lgan qiziqishlarini rivojlantirish va ularni rag‘batlantirish uchun “Ilm innovatsiya va taraqqiyot’’ videoroliklar ko‘rik-tanlovni o‘tkazilishi haqida e’lon qiladi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining “2022-2023-yillarda O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish dastrurini tasdiqlash Read more