Илмий кенгаш материаллари

– 2020/2021 ўқув йили –

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 1-сонли баёноти (26.08.2020 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 2-сонли баёноти (22.09.2020 й.)

– 2019/2020 ўқув йили –

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020- йилги 8-сонли баёноти (29.01.2020 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 10-сонли баёноти (25.02.2020 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 11-сонли баёноти (25.02.2020 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 15-сонли баёноти (14.05.2020 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 16-сонли баёноти (27.05.2020 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 17-сонли баёноти (19.06.2020 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2020-йилги 18-сонли баёноти (29.07.2020 й.)

– 2018/2019 ўқув йили –

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019 йилги 6-сонли баёноти (23.01.2019 й.) 

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019 йилги 7-сонли баёноти (27.02.2019 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019 йилги 8-сонли баёноти (27.03.2019 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019 йилги  9-сонли баёноти (24.04.2019 й.) 

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019-йилги 1-сонли баёноти (05.09.2019 й.) 

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019-йилги 2-сонли баёноти (23.09.2019 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019-йилги 3-сонли баёноти (25.09.2019 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019-йилги 4-сонли баёноти (30.10.2019 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019-йилги 5-сонли баёноти (11.11.2019 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019-йилги 6-сонли баёноти (20.11.2019 й.) 

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2019-йилги 7-сонли баёноти (25.12.2019 й.)

– 2017/2018 ўқув йили –

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 7-сонли баёноти (07.02.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 8-сонли баёноти (28.02.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 9-сонли баёноти (28.03.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 10-сонли баёноти (25.04.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 11-сонли баёноти (01.06.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 12-сонли баёноти (27.06.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2018 йилги 1-сонли баёноти (27.08.2018 й.) 

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2018 йилги 2-сонли баёноти (26.09.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2018 йилги 3-сонли баёноти (31.10.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2018 йилги 4-сонли баёноти (28.11.2018 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2018 йилги 5-сонли баёноти (26.12.2018 й.)

– 2016/2017 ўқув йили –

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 1-сонли баёноти (25.08.2017 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 2-сонли баёноти (27.09.2017 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 3-сонли баёноти (27.10.2017 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 5-сонли баёноти (29.11.2017 й.)

ТТА Илмий кенгаш йиғилишининг 6-сонли баёноти (27.12.2017 й.)

Translate: Eng Рус